İstehsalat

İstehsal prosesi xammal qəbulundan başlamış alıcıya çatdırılana qədər tam labarator nəzarətindədir. Müəssisənin labaratoriyasında müasir tələblərə cavab verən cihaz və avadanlıqlar quraşdırılmış, eyni zamanda lazımı normativ-texniki sənədlərlə təmin edilmişdir. Labaratoriyada mikrobioloji və fiziki- kimyəvi analizlər aparılır. İstehsal zamanı xammal olaraq təbii süd işləndiyi üçün məhsulumuz daha yüksək dad və ətrə malikdir.

Müəssisə Bakı ş. M.Hadi 21 ünvanda 1500m2 qeyri yaşayış sahəsində yerləşir. İstehsal prosesi müassir avadanlıqlarla həyata keçirilir. 2003-cü ildə avropanın ən müassir texnoloji avadanlıq istehsalçılarından olan Tetra Pak Hoyer şirkətinin Straightline 600 qurğusu alınıb quraşdırılmışdır. Bu avadanlığın istehsal gücü növündən asılı olaraq 1saatda 5000-9000 ədəd dondurmadır.

www.aer.az | Copyright © 1998-2024 All Rights Reserved